Gümüş Hesabı

Cari hesap şeklindedir. %100 (1000/1000) saflık yapısındadır.